Department Library

Sl. No.

Title of the Book/Journalastic

Publisher

Writer/Editor

Entry No.

1

Sahitya Prakash

Sajha Prakashon

Dr. Kesha Prasad Upadhyaya

No.01

2

Nepali Kabita Kabya ra Sahitya Twata

Sajha Prakashon

Yadhav Prasad Lamichone

No.02

3

Nepali Natya Samalochana

Pairabi Prakashon

 

No.03

4

Pachimka Mohan Sahityakargaru

Sajha Prakashon

Tana Sarma

No.04

5

Nepali Sahitya Manjari

Aom Nepali Sahitya Sabha

 

No.05

6

Bulung Buthur Ser Ser

Sahitya Academy

 

No.06

7

Nepali Sahityako Sangsipta Itihas

Sajha Prakashon

Dayaraon Srestha

No.07

8

Bharatiya Nepali Sahitya Itihas

Dahal Prakashan

Bidyapati Dahal

No.08

9

Pachatya Sahitya ra Samalochana

Dahal Prakashan

Bidyapati Dahal

No.09

10

Nepali Sahityako Parikrama

Sajha Prakashan

Thakur Prasad Parajuli

No.10

11

Nepali Bhasa Sikhyan

Bhudi Puran Prakashon

Dr. Ramchandra Lomsal

No.11

12

Nepali Sahityako Parichayatmak Itihas

Akata Book

Dr. Ghanashyam Nepal

No.12

13

Adhunik Nepali Akhyan

Sajha Prakashon

Iswar Prasad Goire

No.13

14

Nepali Kabya Samalochana

Pairabi Prakashan

P.M.Khanal

No.14

15

Nibandha Sangraha

Sajha Prakashon

P.M.Khanal

No.15

16

Purbiya Samalochana Sidhanta

P.M.Khanal

Dr. Hemangaraj Adhikari

No.16

17

Parakh

P.M.Khanal

Dr. Jas Yonjan Pyasi

No.17

18

Saypatri

Sajha Prakashan

Dr. Iswar Baral

No.18

19

Pachatya Sahitya Sidhanta

 

Bidyarthi Pustak Bhandar

No.19

20

Nepali Bhasa Parichaya

Sajha Prakashan

Devi Prasad Gautom

No.20

21

Upanyas Sidhanta ra Nepali Upanyas

Sajha Prakashan

Krishnahari Barol

No.21

22

Sahitya Sidhanta

Pathya Sanagri Pasal

Dr. Basudev Tripathi

No.22

23

Place of Assam in Indian Society

D.K.G. College

Dr. Narakanta Adhikari

No.23

24

Problems and Prospect of Bio-diversity

Principal, Udalguri College

 

No.24

25

Nepali Sahityako Aitihasik Parichaya

Sajha Prakashan

Taranath N. Sarma

No.25

26

Anuradha

Sajha Prakashan

Bijoy Malla

No.26

27

Nepali Natak ra Natak Kar

Sajha Prakashan

Krishna Bilas Paudyal

No.27

28

Nibandha Nandan

Akata Book

Dr. Ghanasyam Nepal

No.28

29

Akyanka Kura

Akata Book

Dr. Ghanasyam Nepal

No.29

30

Brahmaputrako Chew Chaw

Sajha Prakashan

 

No.30

31

Adhunik Alochanah

Sajha Prakashan

 

No.31

32

Nepali Bhasa Sahityama Andolon

Sajha Prakashan

 

No.32

33

Anusandhan Bidhi

Karudhara

Dr. Ramanath Ojha

No.33

34

Samanya Bhasabigyan

Pinacal Publication

Dr. Ramnath Ojha Devi Prasad Gautom

No.34

35

Sajha Samalochana

Sajha Prakashan

Krishna Chandra Singha Pradhan

No.35

36

Prayogic Bhasa Bigyan

Bidyarthi Pustak Bhandr

Parasmani Bhaindari

No.36

37

Anusandhan Tatha Pratibedon Lekhan

Ratna Pustak Bhandar

Chudamoni Bandhu

No.37

38

Amor Sahid

Yudhamaya Smriti Prakashan

Purna Kumar Sarma

No.38

39

Anubad Bimarsha

Pratima Prakashan

Dr. Rajkumari Dahal

No.39

40

Nepali Ukhan Sangraha

Sajha Prakashan

Dr. Sibaprasad Paudyal

No.40

41

Purbottor Nepali Kabita Kunjha

Asam Nepali Sahitya Sabha

Chandra Prasad Ghimire

No.41

42

Sahitya Bimarsha

Dahal Prakashan

Bidyapati Dahal

No.42

43

Radha

Pairabhi Book House

Krishna Dharabhasi

No.43

44

Munamdan

Sajha Prakashan

Laxmi Prasad Devkota

No.44

45

Nepali Sahitya Suman

AHSEC

 

No.45

46

Bhasabigyan

Pathya Samagri Prakashan

Dr. Devi Prasad Gautam

No.46

47

Uchamadhyamik Byakaran ra Rachana

Akata Book

Dr. Ghasya Nepal

Dr. Kabita Lama

No.47

48

Sajha Kabita

Sajha Kavita

Chudamani Bandhu

No.48

49

Sristi Mahakabhya

Basanta Smriti Sansthan

Dr. Khemraj Nepal

No.49

50

Nirman

Nirman Prakashan

 

No.50